Rada Powiatu

adres: Starostwo Powiatowe w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34
tel.: 15 644 10 10 15; 832 32 43

e-mail: biuro_rady@powiat.sandomierz.pl

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rady Powiatu w Sandomierzu :

Przewodniczący Rady Powiatu - IV piętro pok. 402
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - w razie nieobecności Przewodniczącego

Każdy wtorek w godzinach 13:00 - 14:00

Zapisy prowadzi Biuro Rady: osobiście IV piętro pok. 401
lub telefonicznie tel. 15 644 10 10, 15 832 32 43

 

 • Huk Tomasz – Przewodniczący
 • Zdzisław Nasternak - v-ce Przewodniczący
 • Witold Stefaniak - v-ce Przewodniczący

 

 • Wojciech Dzieciuch
 • Anna Glibowska
 • Krzysztof Kandefer
 • Iwona Korczyńska-Sapielak
 • Zygmunt Kwasek
 • Waldemar Maruszczak
 • Jan Mączka
 • Ryszard Nagórny
 • Paweł Niedźwiedź
 • Tomasz Pietruszka
 • Marcin Piwnik
 • Adam Przybylski
 • Tomasz Ramus
 • Krzysztof Szaraniec
 • Grażyna Szklarska
 • Adrian Wołos
 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2009-03-09 10:27:51 | Data modyfikacji: 2020-12-18 12:35:46.

Komisja Rewizyjna:
1) Adam Przybylski- Przewodniczący Komisji;
2) Tomasz Pietruszka- z-ca przewodniczącego;
3) Iwona Korczyńska-Sapielak- sekretarz;
4) Wojciech Dzieciuch - członek;
5) Jan Mączka- członek.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1) Wojciech Dzieciuch - Przewodniczący Komisji;
2) Jan Mączka - z-ca przewodniczącego ;
3) Tomasz Pietruszka - członek;
4) Adam Przybylski - członek;
5) Krzysztof Szaraniec- członek.

Komisja Budżetu i Finansów:
1) Zdzisław Nasternak – Przewodniczący Komisji;
2) Tomasz Huk - z-ca przewodniczącego;
3) Kandefer Krzysztof - członek;
4) Grażyna Szklarska – członek;
5) Adrian Wołos – członek;

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Strategii oraz Promocji Powiatu:
1) Iwona Korczyńska-Sapielak - Przewodnicząca Komisji;
2) Krzysztof Kandefer – z-ca przewodniczącego;
3) Tomasz Huk – członek;
4) Ryszard Nagórny- członek;
5) Tomasz Ramus-członek.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Drogownictwa, Transportu Zbiorowego oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy:
1) Witold Stefaniak – Przewodniczący Komisji;
2) Waldemar Maruszczak - z-ca przewodniczącego;
3) Anna Glibowska – członek;
4) Iwona Korczyńska-Sapielak –członek;
5) Zygmunt Kwasek – członek;
6) Zdzisław Nasternak – członek;
7) Krzysztof Szaraniec –członek.

Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Polityki Prorodzinnej oraz Praw Konsumenta:
1) Grażyna Szklarska – Przewodnicząca Komisji;
2) Anna Glibowska - z-ca przewodniczącego;
3) Paweł Niedźwiedź – członek;
4) Waldemar Maruszczak – członek;
5) Ryszard Nagórny – członek;
6) Tomasz Ramus – członek.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gospodarowania Mieniem Powiatowym, Geodezji, Kartografii:
1) Tomasz Pietruszka – Przewodniczący Komisji;
2) Zygmunt Kwasek – z-ca przewodniczącego;
3) Witold Stefaniak – członek;
4) Krzysztof Szaraniec – członek;
5) Adrian Wołos- członek.

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2009-03-09 10:32:33 | Data modyfikacji: 2021-09-02 11:46:35.
Data wprowadzenia: 2009-03-09 10:32:33
Data modyfikacji: 2021-09-02 11:46:35
Opublikowane przez: Marek Żołyniak