Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa pomieszczeń w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu w celu uruchomienia nowego kierunku kształcenia - Pielęgniarstwo.
2021-09-02 15:05:21
Przebudowa pomieszczeń w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu w celu uruchomienia nowego kierunku kształcenia - Pielęgniarstwo.   Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.09.2021 r.  ...więcej

UNIEWAŻNIONO - "Przebudowa pomieszczeń w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu w celu uruchomienia nowego kierunku kształcenia - Pielęgniarstwo"
2021-08-06 20:56:35
"Przebudowa pomieszczeń w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu w celu uruchomienia nowego kierunku kształcenia - Pielęgniarstwo" znak postępowania: ZP.272.10.2021   Ogłoszenie  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - "Sandomierz Collegium Gostomianum (XVII w.) odwodnienie i nawierzchnia placu, drenaż budynku, części zewnętrzne instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej".
2021-07-16 21:13:25
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - "Sandomierz Collegium Gostomianum (XVII w.) odwodnienie i nawierzchnia placu, drenaż budynku, części zewnętrzne instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej".   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Czyżów Szlachecki gmina Zawichost.
2021-06-24 18:47:05
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Czyżów Szlachecki gmina Zawichost. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 26.08.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej o  ...więcej

Zakup środków ochrony osobistej, środków higienicznych i aparatury medycznej dla podmiotów z Powiatu Sandomierskiego zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19.
2021-03-24 13:54:23
Zakup środków ochrony osobistej, środków higienicznych i aparatury medycznej dla podmiotów z Powiatu Sandomierskiego zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19. Ogłoszenie, informacja o udzieleniu zamówienia - Zadan  ...więcej

Utworzenie bazy inicjalnej GESUT oraz bazy BDOT500 w ramach projektu RPSW.07.01.00-26-0016/17 - ZP.272.1.2021
2021-02-08 13:24:01
Nazwa Zadania : "Utworzenie bazy inicjalnej GESUT oraz bazy BDOT500 w ramach projektu RPSW.07.01.00-26-0016/17"   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Informacja z otwarcia ofert ----------------------------------------------------  ...więcej

Utworzenie bazy inicjalnej GESUT oraz bazy BDOT500 w ramach projektu RPSW.07.01.00-26-0016/17
2021-01-05 12:16:28
Nazwa postępowania: "Utworzenie bazy inicjalnej GESUT oraz bazy BDOT500 w ramach projektu RPSW.07.01.00-26-0016/17" Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - unieważnienie Unieważnienie postępowania Powiat Sandomierski informuje, że po wpr  ...więcej

"ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH I APARATURY MEDYCZNEJ DLA PODMIOTÓW Z POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZAANGAŻOWANYCH W WALKĘ Z EPIDEMIĄ COVID-19"
2020-10-26 16:50:48
"ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH I APARATURY MEDYCZNEJ DLA PODMIOTÓW Z POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZAANGAŻOWANYCH W WALKĘ Z EPIDEMIĄ COVID-19" Link do Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na BZP &n  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Sandomierskiego i podległych mu jednostek.
2020-09-28 14:48:18
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert --- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UsługiWykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Sandomierskiego i p  ...więcej

Ogłoszenie - XVI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu, przy ul. Milberta.
2020-07-17 11:24:06
Sandomierz, 2020.07.17 GN.6840.2.2.2020 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza XVI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu, przy ul. Milberta, stanowiących własnoś  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 54 położonego w Łoniowie.
2020-07-17 11:13:09
Sandomierz, 2020.07.17 GN.6840.2.11.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 54 położonego w Łoniowie, stanowiącego własność Powiatu Sandomierskieg  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na „ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH I APARATURY MEDYCZNEJ DLA PODMIOTÓW Z POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZAANGAŻOWANYCH W WALKĘ Z EPIDEMIĄ COVID-19”
2020-07-06 13:19:45
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA --------------------------------- INFORMACJA O WYBORZE OFERY NAJKORZYSTNIEJSZEJ/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZGODNIE Z UREGULOWANIAMI ZAWARTYMI ART. 94 UST. 3 USTAWY PZP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIE  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na „ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH I APARATURY MEDYCZNEJ DLA PODMIOTÓW Z POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZAANGAŻOWANYCH W WALKĘ Z EPIDEMIĄ COVID-19” - zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania, które wpłyną do dnia 24.06.2020 r. do godziny 15:30 w formie papierowej lub do godziny 18:00 w formie elektronicznej
2020-06-22 14:43:27
Sandomierz, dnia 03.07.2020 r. Informacja o unieważnieniu postępowania pn.:„ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, ŚRODKÓW HIGIENICZNYCHI APARATURY MEDYCZNEJ DLA PODMIOTÓW Z POWIATU SANDOMIERSKIEGOZAANGAŻOWANYCH W WALKĘ Z   ...więcej

Ogłoszenie nr 539163-N-2020 z dnia 2020-05-12 r. „Wykonanie i sukcesywne dostarczanie 29370 sztuk tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w zakresie rejestracji pojazdów oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych”
2020-05-12 14:35:23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ogł  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Starostwo Powiatowe w Sandomierzu: Collegium Gostomianum w Sandomierzu XVII w. remont elewacji, attyki, obróbki blacharskie
2020-04-30 14:46:54
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ---------------------------------- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ---------------------------------- Informacja z otwarcia ofert ---------------------------------- Zmiana/sprostowani  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym doręczeń wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sandomierzu."
2020-02-14 14:55:04
Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym doręczeń wynikających z przepis&o  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
2019-12-18 13:37:00
Ogłoszenie o zamówieniu, którego wartość jest mniejsza niż 750 000 Euro, postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)     ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu usługi nr 592112-2019 z dnia 13/12/2019 - Budowa bazy danych rejestrów przestrzennych w ramach projektu RPSW.07.01.00-26-0016/17
2019-12-16 13:24:12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -------------------------------------------------------------------------- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -------------------------------------------------------------------------- Inf  ...więcej

Ogłoszenie nr 619379-N-2019 z dnia 2019-11-06 r. - Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach realizacji projektu pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego.
2019-11-06 14:38:28
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.   Informacja z otwarcia ofert   Odpowiedzi na pytania   Ze względu na otrzymane pytania oraz autopoprawki w OPZ zamawiając  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu usługi nr 613146-N-2019 z dnia 2019-10-22 r. w BZP - „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Samborzec”
2019-10-22 13:29:25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Informacja z otwarcia ofert Informacja o zmianie treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunk&o  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 131
następne