Dokumenty inne

Dokumenty inne

Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Sandomierskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:54:08 | Data modyfikacji: 2020-09-30 13:01:48.

Zobacz:
 Sprawozdania finansowe/budżetowe .  Działalność lobbingowa .  Opinie RIO . 
Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:54:08
Data modyfikacji: 2020-09-30 13:01:48
Opublikowane przez: Marek Żołyniak