Ogłoszenie o zamiarze ustalenia i przyznania odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 273 położona w Krobielicach gmina Klimontów.
2021-09-16 14:14:49
Sandomierz 8 wrzesień 2021 rok GN.683.5.35.2021 OGŁOSZENIEo zamiarze ustalenia i przyznania odszkodowania za nieruchomośćo nieuregulowanym w stanie prawnym Starosta Sandomierskiwykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze ustalenia i przyznania odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 271 położona w Krobielicach gmina Klimontów.
2021-09-16 14:11:54
Sandomierz 10 wrzesień 2021 rok GN.683.5.33.2021 OGŁOSZENIEo zamiarze ustalenia i przyznania odszkodowania za nieruchomośćo nieuregulowanym w stanie prawnym Starosta Sandomierskiwykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działają  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze ustalenia i przyznania odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 249 położona w Krobielicach gmina Klimontów.
2021-09-16 14:09:26
Sandomierz 8 wrzesień 2021 rok GN.683.5.14.2021 OGŁOSZENIEo zamiarze ustalenia i przyznania odszkodowania za nieruchomośćo nieuregulowanym w stanie prawnym Starosta Sandomierskiwykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając  ...więcej

Ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego o przetargu - Najem nieruchomości położonej w Sandomierzu przy ul. Kwiatkowskiego 24.
2021-09-14 13:16:04
Ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego o przetargu - Najem nieruchomości położonej w Sandomierzu przy ul. Kwiatkowskiego 24.  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków działek w miejscowości Radoszki gmina Wilczyce.
2021-09-14 13:04:41
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków działek w miejscowości Radoszki gmina Wilczyce.  ...więcej

Obwieszczenie z dnia 08.09.2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 331014T Rogacz – Byszówka w miejscowościach Borek Klimontowski, Przybysławice, Rogacz, Byszówka"
2021-09-13 10:05:00
Starosta Sandomierskiul. Mickiewicza 3427-600 Sandomierz Obwieszczenieo wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zarządcy drogi gminnej – Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze ustalenia i przyznania odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
2021-09-13 09:55:00
Sandomierz 8 wrzesień 2021 rok GN.683.5.13.2021 OGŁOSZENIEo zamiarze ustalenia i przyznania odszkodowania za nieruchomośćo nieuregulowanym w stanie prawnym Starosta Sandomierskiwykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze ustalenia i przyznania odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
2021-09-13 09:52:20
Sandomierz 8 wrzesień 2021 rok GN.683.5.8.2021 OGŁOSZENIEo zamiarze ustalenia i przyznania odszkodowania za nieruchomośćo nieuregulowanym w stanie prawnym Starosta Sandomierskiwykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze ustalenia i przyznania odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
2021-09-13 09:49:31
Sandomierz 8 wrzesień 2021 rok GN.683.5.3.2021 OGŁOSZENIEo zamiarze ustalenia i przyznania odszkodowania za nieruchomośćo nieuregulowanym w stanie prawnym Starosta Sandomierskiwykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając   ...więcej

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 9 września 2021r. znak: KR.ZUZ.4.4210.171.2021.ES o udzieleniu Gminie Klimontów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu otwartego przydrożnego drogi gminnej wraz z wykonaniem przepustów pod zjazdami, przebudowę istniejącego przepustu pod przedmiotową drogą, wykonanie wylotu ,,wl 1", usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nawierzchni jezdni do rowu na działkach poł. w obrębie Adamczowice gm. Klimontów.
2021-09-10 14:38:02
Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 9 września 2021r. znak: KR.ZUZ.4.4210.171.2021.ES o udzieleniu Gminie Klimontów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu otwartego przydrożnego drogi gminnej wraz z wykonaniem przepustów pod zja  ...więcej

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic i wyznaczenia punktów granicznych dla działek nr ewid. 151/2, 152/4 położonych w obrębie Lenarczyce gm. Obrazów.
2021-09-09 12:37:17
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic i wyznaczenia punktów granicznych dla działek nr ewid. 151/2, 152/4 położonych w obrębie Lenarczyce gm. Obrazów.  ...więcej

Wykaz nieruchomości Powiatu Sandomierskiego poł. w Sandomierzu przy ul. Długiej i ul. Milberta, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów, z dnia 7 września 2021 r. znak: GN.6840.2.1.2021 r.
2021-09-08 10:47:00
Wykaz nieruchomości Powiatu Sandomierskiego poł. w Sandomierzu przy ul. Długiej i ul. Milberta, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów, z dnia 7 września 2021 r. znak: GN.6840.2.1.2021 r.  ...więcej

Zawiadomienia o wykonaniu czynności geodezyjnych związanych z opracowaniem opinii w tym wyznaczenia/ustalenia przebiegu i przyjęcia granic nieruchomości dla działek nr ewid.1784 i 1798 położonych w obrębie Sandomierz Prawobrzeżny.
2021-09-08 09:17:24
Zawiadomienia o wykonaniu czynności geodezyjnych związanych z opracowaniem opinii w tym wyznaczenia/ustalenia przebiegu i przyjęcia granic nieruchomości dla działek nr ewid.1784 i 1798 położonych w obrębie Sandomierz Prawobrzeżny.   ...więcej

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości dla działki nr ewid. 48/4 położonej w obrębie Wnorów gm. Łoniów.
2021-09-08 09:08:31
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości dla działki nr ewid. 48/4 położonej w obrębie Wnorów gm. Łoniów.   ...więcej

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic i wyznaczenia punktów granicznych dla działki nr ewid. 89 położonej w obrębie Krobielice gm. Klimontów.
2021-09-08 09:05:21
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic i wyznaczenia punktów granicznych dla działki nr ewid. 89 położonej w obrębie Krobielice gm. Klimontów.   ...więcej

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położona we wsi Konary Kolonia w gminie Klimontów, na potrzeby budowy sieci wodociągowej.
2021-09-08 08:49:40
Sandomierz 6 wrzesień 2021 rok GN.6821.1.10.2021 DECYZJA Na podstawie przepisu art. 113 ust. 6, art. 115 ust. 3 i art. 124 a w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz.   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej we wsi Błonie w gminie Koprzywnica.
2021-09-02 11:34:34
Sandomierz 30 sierpień 2021 rok GN.6821.1.18.2021 OGŁOSZENIEo zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Starosta Sandomierskiwykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na  ...więcej

Obwieszczenie z dnia 31.08.2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 331013T Borek Klimontowski - Kępie - Byszów w miejscowościach Kępie i Byszów"
2021-09-02 08:58:25
Starosta Sandomierskiul. Mickiewicza 3427-600 Sandomierz Obwieszczenieo wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zarządcy drogi gminnej–Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa d  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic i wyznaczenia punktów granicznych dla działek nr ewid. 160 i 104 położonych w obrębie Krobielice gm. Klimontów.
2021-09-02 08:47:10
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic i wyznaczenia punktów granicznych dla działek nr ewid. 160 i 104 położonych w obrębie Krobielice gm. Klimontów.  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia, wznowienia i wyznaczenia przebiegu granic działki nr ewid. 181 położonej w obrębie Święcica gm. Obrazów.
2021-08-30 12:48:08
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia, wznowienia i wyznaczenia przebiegu granic działki nr ewid. 181 położonej w obrębie Święcica gm. Obrazów.   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 1114
następne